GeoInsight

Calendar  23/08/2019     Calendar  Retail    

Conditions

Retail

Challenge

Expanziós tevékenység (termék és értékesítési pont) adatalapú döntéstámogatása, a hálózati pontok mikrolokációban értelmezett értékesítési potenciáljukon alapuló teljesítményértékelése és controlling rendszerének kialakítása.

Solution

A megoldás együttesen alkalmazza a GIS, a BI és a Mesterséges Intelligencia eszköztárát a külső és belső historikus és lokációs adatok feldolgozásához, és olyan modell kialakításához, ami segít a hálózatfejlesztési kérdések megválaszolásában, a hálózat optimalizációban, az egyes termékkörök lokációs potenciáljának meghatározásában, a meghatározó külső és belső tényezők azonosításában.

Effects and results

Sikeres hálózat optimalizációs akciók: bővítések és bezárások, objektívebb potenciál alapú értékesítéstervezés, és ösztönzési rendszer.

Client

Retail

Provider

Business function

Sales , Marketing