Automatizált bűnüldözés

Calendar  2019.08.23     Calendar  A szervezett bűncselekmények felderítését és megelőzését végző szerv    

Körülmények

Nemzetbiztonsági szektor Megoldásunkban olyan NLP alapú szöveganalitikai és kapcsolatháló elemző komponenseket kombináltunk egy MI rendszerré, amely lehetővé teszi szöveges dokumentumokból entitások és kapcsolatok kinyerését, a vonatkozó kapcsolati hálók megjelenítését, ezzel téve hatékonyabbá a nyomozók munkáját a bűnüldözés és a bűnmegelőzés területén.

Kihívás

A bűnesetek feldolgozásának sikere a nyomozás sebességén és alaposságán múlik: minél gyorsabban lép a nyomozó szerv és minél több információ áll a rendelkezésére, annál nagyobb eséllyel derít fényt egy adott esetre. Az összefonódások, kapcsolatok elemzése az eltérő adatbázisokban tárolt, különböző forrásokból származó és gyakran strukturálatlan formában rendelkezésre álló információk okán nehézkes, a feldolgozás időigényes munka. Szükségessé vált a nyomozati munka idő- és költséghatékonnyá tétele, amire a választ ügyfelünk egy új adattárolási és adatelemzési rendszer munkába állításában látta.

Megoldás

A rendszer implementációja során arra koncentráltunk, hogy az MI rendszert megismertessük a nyomozati munka folyamataival, valamint, hogy felkészítsük a korábban manuálisan végzett feladatok ellátására. Mindez 3 lépésben valósult meg: 1. Szöveganalitikai folyamatok tanítása historikus adatok feldolgozásával A több évtizedes nyomozati munka során felhalmozódó elektronikus dokumentumok feldolgozásával kialakítottuk azokat a szöveganalitikai algoritmusokat, melyek képesek az entitások kinyerésére, illetve azok közötti kapcsolatok azonosítására. 2. Adatstruktúra kialakítása és kapcsolatháló vizualizáció Létrehoztunk egy intelligencia adatbázist, melyben az egyes ügyekből kinyert adatok kerültek tárolásra. Ezáltal a nyomozóknak közvetlenül nyílik lehetősége kapcsolatháló vizualizációra és elemzésre, mely egy adott ügy felderítésében nyújtott segítségen túl, képes megmutatni a különböző bűnesetek közötti összefüggéseket is. 3. Működési mechanizmus kialakítása Az MI működését valós idejű, folyamatos terhelésre hangoltuk. Így a nyomozati munka során az aktuális ügyekkel összefüggő újonnan keletkező szöveges dokumentumok is mindenkor automatikus feldolgozásra, majd az intelligencia adatbázisban kerülnek tárolásra.

Hatások, eredmények

A szervezet az adatok automatizált, MI alapú feldolgozásával időt takarít meg, a hatékony bűnmegelőzést pedig a felszabaduló emberi erőforrások más területekre történő átcsoportosításával is fokozza. A konkrét esetek gyorsabb felderítése mellett a megoldással kialakult egy strukturált intelligencia adatbázis is, amely lehetőséget biztosít a bűnmegelőzési vizsgálatok eredményességének további növelésére.

Ügyfél

A szervezett bűncselekmények felderítését és megelőzését végző szerv

Szolgáltató

Üzleti funkció

Értékesítés