GeoInsight

Calendar  2019.08.23     Calendar  Retail    

Körülmények

Retail

Kihívás

Expanziós tevékenység (termék és értékesítési pont) adatalapú döntéstámogatása, a hálózati pontok mikrolokációban értelmezett értékesítési potenciáljukon alapuló teljesítményértékelése és controlling rendszerének kialakítása.

Megoldás

A megoldás együttesen alkalmazza a GIS, a BI és a Mesterséges Intelligencia eszköztárát a külső és belső historikus és lokációs adatok feldolgozásához, és olyan modell kialakításához, ami segít a hálózatfejlesztési kérdések megválaszolásában, a hálózat optimalizációban, az egyes termékkörök lokációs potenciáljának meghatározásában, a meghatározó külső és belső tényezők azonosításában.

Hatások, eredmények

Sikeres hálózat optimalizációs akciók: bővítések és bezárások, objektívebb potenciál alapú értékesítéstervezés, és ösztönzési rendszer.

Ügyfél

Retail

Szolgáltató

Üzleti funkció

Értékesítés , Marketing