GLACCES Family Version

Calendar  2019.08.23     Calendar  Prelingvális siket gyermeket nevelő családok, pedagógusok, barátok, rokonság    

Körülmények

A Hallatlan Alapítvány (Alapítás éve: 2005) célja és küldetése a hallássérültek információhoz való akadálymentes hozzáférésének és társadalmi esélyegyenlőségének, integrációjának elősegítése, elsősorban a jelnyelv széles körben történő megismertetésével, oktatásával és terjesztésével, innovatív technológiai megoldásokkal.

Kihívás

10-ből 9 siket gyermek halló családba születik. A prelingvális siketek száma minden országban a népesség 0.1-0.5%-át teszi ki, a WHO adatai szerint a világ össz népességének mintegy 5%-a, azaz jelenleg 466 millió ember siket/súlyosan nagyothalló, és ez a szám 2050-re eléri a 900 milliót. Élethelyzeti problémára a megoldás Amikor egy siket újszülött érkezik a családba, a családtagoknak feladatává válik a jelnyelvi kompetencia elsajátítása annak érdekében, hogy a gyermekkel egységes jelnyelvi kommunikációs rendszert tudjanak felépíteni. A szociális kötődés, az érzelmi és értelmi fejlődés alapfeltétele, hogy a siketen született gyermek ne szigetelődjön el környezetétől, hanem aktív részese legyen a családi életnek, aki meg tudja értetni magát, és aki érti a körülötte zajló eseményeket. A közelmúlt kutatásai bizonyították, hogy egy ember megszerezhető legmagasabb iskolai képzettségét az határozza meg, hogy mennyi szót és kifejezést tanult meg 5 éves koráig. Ennek ismeretében még jobban érthető, hogy miért is olyan fontos egy gyermek szó, és kifejezés eszköztárát fejleszteni már a születésétől kezdve.

Megoldás

Innovációnk egyszerre teszi lehetővé a családtagok jelnyelvi kompetenciáinak megalapozását és a siket gyermek jelkincstárának interaktív bővítését játékos formában, a családdal közösen vagy akár önállóan.

Hatások, eredmények

Fejlesztésünkkel hozzásegítjük a gyermeket szociális kötődéseinek kialakulásához, szókincstárának fejlesztéséhez, hogy a tanulásban és az oktatásban ne maradjon le kortársaihoz képest és megszerezhesse a minél magasabb iskolai végzettséget. A kívánt iskolai végzettség elérésével az egyéni életút kiteljesedésével, családi, társadalmi, gazdasági jóléthez és esélyegyenlőséghez jutnak a siketek.

Ügyfél

Prelingvális siket gyermeket nevelő családok, pedagógusok, barátok, rokonság

Szolgáltató

Üzleti funkció

Jog