Felhasználási feltételek

A jelen felhasználási feltételek a Digitális Jólét Nonprofit Kft. (1016 Budapest, Naphegy tér 8., Cégjegyzékszám: 01-09-986454, Adószám: 23733251-2-41) által üzemeltetett http://www.ai-hungary.com oldal igénybevételének feltételeit tartalmazza.

A weboldal célja

A honlap célja, hogy a mesterséges intelligencia témakörében és a koalícióval kapcsolatosan megjelenő hazai és nemzetközi híreket megjelenítse, és a mesterséges intelligenciát alkalmazó vívmányokat összegyűjtse. Az oldal használata nem igényel regisztrációt, azonban van lehetőség űrlap kitöltésével szervezetek bemutatkozására, technológiai bemutató, esettanulmány megküldésére. Az üzemeltető partnerrel egyeztetett döntése, hogy a beküldött információkat megjeleníti-e a honlapján. Az itt kezelt adatok kezelését az adatkezelési szabályzat tartalmazza.

A weboldal tartalmainak felhasználása

 • A weboldal felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) kötelezi magát arra, hogy:
 • A honlapról átvett és változatlan szöveggel vagy lényeges változtatás nélkül közölt anyag esetén az ai-hungary.com-t, mint forrást feltünteti.
 • A Honlap tartalmáról, annak egyes részeiről kizárólag magán célból készíthet másolatot, nyomtathatja ki azt. A Honlap tartalmának magáncélból, akár digitális, akár fizikai adathordozón rögzített másolatának további felhasználására (különösen, de nem kizárólag többszörözni, terjeszteni, adatbázisban tárolni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni, átdolgozni) nem jogosult. A magáncélú felhasználás jövedelemszerzést vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.
 • A honlapról átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró-, az eredeti szövegkörnyezetbe beilleszthető módon dolgozza fel és adja közre.
 • Amennyiben a kiadott hír- vagy digitalizációs szakanyaggal kapcsolatban a honlapon javítás, kiigazítás, pontosítás kerül kiadásra, vagy a hír- vagy digitalizációs szakanyag a honlap üzemeltetője által visszavonásra kerül, úgy mindezt a már átvett, közzétett, feldolgozott saját anyagában, szolgáltatási, vagy publikálási felületén haladéktalanul javítja, kiigazítja, pontosítja vagy érvényesíti, a továbbiakban pedig az eredeti hír- vagy digitalizációs szakanyagra nem hivatkozik, arra még áttételesen sem utal.
 • A hír- vagy digitalizációs szakanyag javításának, pontosításának vagy visszavonásának elmaradása miatt, illetve a hírfeldolgozásból adódó – pl. címváltoztatás, átszerkesztés, stb. – harmadik féltől érkező megkeresés, panasz, vagy kárigény esetén maradéktalanul helyt áll, és elismeri, hogy a Tartalom szolgáltatójának, ill. a honlap üzemeltetőjének felelőssége ez esetekben kizárt.
 • A tartalmat a jogszerű felhasználás keretein túl (a felhasználási platformon kívüli megjelenítés eseteitől eltekintve) részben, vagy egészében nem tárolja, adatbázist, archívumot nem képez, illetve azt nem teszi hozzáférhetővé.
 • A honlapról átvett fotókat a következő forrásmegjelöléssel közli: „fotós neve, ai-hungary.com”.
 • A fotó képaláírását csak a képpel együtt teszi közzé. A képpel nem illusztrálhat más hírt, vagy szöveget abban az esetben, ha ez a kép eredeti mondanivalójával ellentétben áll, illetve más jelentéssel, értelmezéssel ruházná fel azt.
 • A fényképfelvétel(eke)t harmadik fél számára tovább felhasználásra nem adja tovább, a fényképfelvétel(ek)ből archívumot nem képez.
 • A fényképfelvétel(ek) és a kísérő szöveg(ek) mondanivalóját, tartalmát - különösen annak szereplőit - sem retusálással, sem vágással, sem számítógépes beavatkozással (pl. összemásolással), sem más módon nem változtatja meg, a közlés során pedig kiemelt figyelmet fordít a személyhez fűződő jogok betartására.
 • Tilos a tartalmak szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele.

A podcast felvétel felhasználása

A podcast felvétel felhasználója kötelezi magát arra, hogy:

 • A podcast felvétel felhasználását megelőzően az alábbi e-mail címre ([email protected]) előzetes engedélykérést küld, a felhasználást kizárólag a felhasználáshoz hozzájáruló válasz esetén kezdi meg.
 • A podcast felvétel felhasználása esetén a Digitális Jólét Programot, mint forrást feltünteti.
 • A podcast felvétel tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró-, az eredeti szövegkörnyezetbe beilleszthető módon dolgozza fel és adja közre.
 • A podcast felvétel tartalmát a jogszerű felhasználás keretein túl (a felhasználási platformon kívüli megjelenítés eseteitől eltekintve) részben, vagy egészében nem tárolja, adatbázist, archívumot nem képez, illetve azt nem teszi hozzáférhetővé.
 • A podcast felvétel mondanivalóját, tartalmát - különösen annak szereplőit - sem vágással, sem számítógépes beavatkozással (pl. összemásolással), sem más módon nem változtatja meg, a közlés során pedig kiemelt figyelmet fordít a személyhez fűződő jogok betartására.
 • Tilos a podcast felvétel szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele.

 

A Tartalom felhasználásának közvetlen üzletszerzésre irányuló korlátozása

 • A tartalom a felhasználók számára ellenszolgáltatás nélkül elérhető. Mindezek alapján kifejezetten tilos a honlap tartalmaiból hírügynökségi szolgáltatás, vagy jellegében azzal hasonló, vagy azzal azonos tevékenység folytatása, ideértve a tartalom részben, vagy egészben történő értékesítését, és hírügynökségi szolgáltatásba történő beépítését is.
 • A podcast felvétel a felhasználók számára ellenszolgáltatás nélkül elérhető. Mindezek alapján kifejezetten tilos a honlap tartalmaiból hírügynökségi szolgáltatás, vagy jellegében azzal hasonló, vagy azzal azonos tevékenység folytatása, ide értve a tartalom részben, vagy egészben történő értékesítését, és hírügynökségi szolgáltatásba történő beépítését is.

 

Jognyilatkozatok és vegyes rendelkezések

 • A honlap üzemeltetője törekszik a szolgáltatás hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a honlap funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében nem vállal felelősséget.
 • A honlap tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a honlap üzemeltetője fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni.
 • A honlap üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.
 • A honlap üzemeltetője a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a honlap használata során felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. Felhasználó a honlapot kizárólag saját felelősségére használja.
 • A honlap üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Tartalom Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért a honlap üzemeltetője, illetőleg a Tartalom szolgáltatója nem tehető felelőssé.

 

A Tartalom felhasználásának közvetlen üzletszerzésre irányuló korlátozása

A podcast felvétel a felhasználók számára ellenszolgáltatás nélkül elérhető. Mindezek alapján kifejezetten tilos a honlap tartalmaiból hírügynökségi szolgáltatás, vagy jellegében azzal hasonló, vagy azzal azonos tevékenység folytatása, ide értve a tartalom részben, vagy egészben történő értékesítését, és hírügynökségi szolgáltatásba történő beépítését is.


A Felhasználók regisztrációja

A weboldalon elérhető összes tartalmat és szolgáltatást csak a Felhasználói profilt létrehozó regisztrált felhasználók (továbbiakban: “Regisztrált Felhasználó”) érhetik el. Felhasználói fiókkal nem rendelkező látogatók a honlap tartalmait és szolgáltatásait csak korlátozottan érhetik el, és vehetik igénybe. Regisztráció nélkül a honlap bizonyos tartalmai, szolgáltatásai nem érhetőek el.

A Regisztrált Felhasználók lehetnek magánszemélyek, illetve jogi személyek.

Magánszemélyek regisztrációja során az alábbi adatokat kötelező megadni:

1. email cím,
2. egy tetszőlegesen választott jelszó,
3. név,
4. profilkép/kép.
5. Opcionálisan megadható a telefonszám illetve,
6. Opcionálisan megadható, hogy megszeretne-e jelenni a büszkeség falon.

A publikus profilon a felhasználónév és a választott profilkép kerül megjelenítésre.

Jogi személyek profil regisztrációja során az alábbi adatokat kötelesek megadni:

1. Cégnév (egyben felhasználónév is, megjelenik a profilon )
2. Székhely
3. Cégjegyzékszám (nincs kötött formátum HU v. EU v. Harmadik országbeli is lehet)
4. Vezető tisztségviselő v. Képviseletre jogosult személy neve
5. Vezető tisztségviselő v képviseletre jogosult e-mail címe
6. Kapcsolattartó neve (megjelenik a profilon is, az http://www.ai-hungary.com-n most a részlegvezető neve)
7. Kapcsolattartó e-Mail elérhetősége megjelenik a profilon is, az http://www.ai-hungary.com-n most a részlegvezető e-mail címe
8. Kapcsolattartó jogosult személy telefonszáma
9. Logó

A jogi személyek profilján megjelenő további információk:

1. Szervezet weboldala
2. Szolgáltatások
3. Fő kompetenciák Mesterséges Intelligencia szempontjából
4. Szervezet bemutatkozása

Magánszemélyek és a jogi személyek is kötelesek elfogadni az Aihungary weboldal használatához kapcsolódó adatvédelmi szabályzatot és annak tartalmát. A regisztráció során megadott információk nem kerülnek publikusan megosztásra.


MI KOALÍCIÓ

A felhasználók számára megjelenik az MI Koalíció bemutatkozása, a célkitűzések rövid bemutatása, a tagságról áttekintő információ és a teljes taglista, szervezeti struktúra, valamint az elnökség és a vezetőség bemutatása.

A felhasználók számára ezen az oldalon elérhető egy csatlakozási form amely kitöltésével küldhetik el az MI Koalícióhoz való csatlakozási kérelmüket.

A csatlakozási kérelem kitöltése során meg kell adni a csatlakozni kívánt cég nevet, kapcsolattartó személy nevét, valamit email címét és opcionálisan a telefonos elérhetőségét, valamint egy rövid bemutatkozó szöveget a cég tevékenységéről.

MI AKADÉMIA

Az MI Akadémia aloldal alatt található az AI Challenge amelyhez bárki szabadon csatlakozhat, hogy elérjük a célkitűzésünket, azaz 1.000.000 emberhez eljusson az üzenet a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségekről, valamint 100.000 ember elvégezzen valamilyen mesterséges intelligenciával kapcsolatos alapozó képzést.

Az “Ismerd Meg!” alatt találhatóak olyan hétköznapi esetek amelyek már most is köztünk vannak ,azonban sokan nincsenek tisztában a technológiai hátterével. Alapfogalmak, hétköznapi felhasználások és esetek találhatóak amelyek a felhasználók saját maguknak fedezhetnek fel.

Az “Értsd Meg!” alatt találhatóak azon alapozó kurzusok gyűjteménye amelyek segítenek az alapkészségek elsajátításban. Itt található az Országos MI Kihívásról szóló információ, valamint a finn “Elements of AI” ingyenes alapozóképzés is elérhető magyar nyelven.

A “Használd Fel!” alatt azon gyakorlati tartalmak, alkalmazások válnak a felhasználók számára elérhetővé amelyek munkavégzésük, feladatuk ellátása során felhasználhatóak, valamint leendő MI szakemberek számára válogattuk össze az elérhető képzéseket.

 

MI PIACTEREK

Az weblapon az alábbi piacterek elérhetőek a regisztrált felhasználók számára, az egyes piacterek tartalma és azok leírása a piacterek aloldalra navigálással válik elérhetővé a felhasználók számára.

1. Adatok
2. Technológiák
3. Oktatás
4. Tanácsadás
5. Pénzügyi Források
6. Kutatási Projektek
7. Állások

Az egyes piacterek tartalmai között a felhasználók szabadon böngészhetnek, azokat megtekinthetik. A piacterek teljes funkcionalitása, mint például a hirdetések feladása, kapcsolati form a hirdetés feladójával a regisztrált felhasználók számára elérhető.

HÍREK & SAJTÓ

Ez az aloldalon taláhatóak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos események, valamint a legfrisseb hírek, sajtó megjelenések, közlemények.

Jogi megfontolások
Az AIhungary honlapon feltüntetésre kerülnek az Európai és Magyar jogszabályok, iránymutatások amelyek a mesterséges intelligenciával kapcsolatosak. Az egyes dokumentumok eredeti megjelenési formája külső linken keresztül válik elérhetővé.

A Tartalom felhasználásának közvetlen üzletszerzésre irányuló korlátozása

A tartalom a felhasználók számára ellenszolgáltatás nélkül elérhető. Mindezek alapján kifejezetten tilos a honlap tartalmaiból hírügynökségi szolgáltatás, vagy jellegében azzal hasonló, vagy azzal azonos tevékenység folytatása, ideértve a tartalom részben, vagy egészben történő értékesítését, és hírügynökségi szolgáltatásba történő beépítését is.

Jognyilatkozatok és vegyes rendelkezések

A honlap üzemeltetője törekszik a szolgáltatás hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a honlap funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében nem vállal felelősséget.

A honlap tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a honlap üzemeltetője fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni.
A honlap üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.

A honlap üzemeltetője a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a honlap használata során felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. Felhasználó a honlapot kizárólag saját felelősségére használja.

A honlap üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Tartalom Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért a honlap üzemeltetője, illetőleg a Tartalom szolgáltatója nem tehető felelőssé.

A honlap üzemeltetője az oldalán megosztott hivatkozások, beágyazódások által okozott vélt vagy valós károkért felelősséget nem vállal.

A honlap üzemeltetője a Felhasználási Feltételeket jogosult egyoldalúan módosítani. Az Üzemeltető az új szabályzat hatálybalépésével és közzétételével egyidejűleg hirdetménnyel tájékoztatja a felhasználókat a Szabályzat módosításáról. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást a Felhasználási Feltételek módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Felhasználási Feltételek elérhetőségét.

Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket a jelen „Felhasználási feltételek” nem szabályoznak, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályos rendelkezései irányadóak.