AZ EURÓPAI UNIÓ JOGI AKTUSAI

EU Csatlakozási Szerződés

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata

Adatvédelem

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) „GDPR” A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Erősebb védelem, új lehetőségek – a Bizottság iránymutatása az általános adatvédelmi rendelet 2018. május 25-től történő közvetlen alkalmazásáról COM/2018/043 final
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1807 RENDELETE (2018. november 14.) a nem személyes adatok Európai Unióban való szabad áramlásának keretéről

E-Kereskedelem

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról
Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv)

Közadatok felhasználása

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1024 irányelve (2019. június 20.) a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról

Kiberbiztonság

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről
Az Európai Parlament és a Tanács rendelete (2019. április 17.) az ENISA-ról (Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség), valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról és az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (kiberbiztonsági jogszabály)

Szellemi Tulajdon

WTO: a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezmény
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről

Tervezett jogi aktusok, nem jogi aktusok

Egészségügyi Mobil APP

Az egészségügyi mobilalkalmazásokra vonatkozó adatvédelmi magatartási kódex (tervezet)

EU Felhő szolgáltatások

Az Európai Unió felhőszolgáltatásáról szóló magatartási kódexével kapcsolatos információk
A CISPE felhőszolgáltatási magatartási kódexével kapcsolatos információk

Mesterséges Intelligencia

Fehér könyv a mesterséges intelligenciáról: a kiválóság és a bizalom európai megközelítése
Az Európai Bizottság digitális, adatipari és mesterségesintelligencia-stratégiája
Európai Bizottság jelentése a mesterséges intelligencia, IoT és robotika biztonsági és felelősségi kérdéseiről
A mesterséges intelligencia, robotika és kapcsolódó technológiák etikai kereteiről 2020/2012(INL)
A mesterséges intelligencia polgári felelősségi kereteiről 2020/2014(INL)
A mesterséges intelligencia technológiával összefüggő szellemi tulajdoni jogokról 2020/2015(INI)
Európai Bizottság MI megközelítése: Kiválóság és Bizalom az MI terén

EU Stratégiák

Európai Adatstratégia
Európai Adatstratégia (II.)
Európai Digitális Stratégia

Hazai Jogszabályok

Info törvény: Az Információszabadságról Szóló Törvény (FOIA)
Ptk.: A Polgári Törvénykövről szóló 2013. évi V. Törvény
Szerzői jogi törvény: A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény. (Szjt.)
Közadat törvény: A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. Törvény
e-Kereskedelem törvény: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. Évi CVIII. Törvény