Az MI Koalíció

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére létrejött Mesterséges Intelligencia (MI) Koalíció a hazai MI ökoszisztéma szakmai és konzultációs fóruma, amely a Digitális Jólét Program keretében végzi tevékenységét.

Platformunk összeköti a mesterséges intelligenciával foglalkozó gazdasági, akadémiai és kormányzati szereplőket a magyar gazdaság és társadalom MI-forradalomra való felkészítése céljából.

Tudatosító kampányokkal, interaktív kiállításokkal és oktatási programokkal közelebb hozzuk a nagyközönséghez a hazai MI-alapú fejlesztéseket.

Az MI Koalíció az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen megalkotta Magyarország 2020-2030 közötti időszakra szóló Mesterséges Intelligencia Stratégiáját, amelyet az 1573/2020 (IX.9.) Korm. határozattal fogadtak el. A Koalíció megkezdte a Stratégia végrehajtását az abban szereplő ütemterv szerint.

Tovább az MI Akadémiára   

PALKOVICS LÁSZLÓ
Innovációs és technológiai miniszter

Küldetés

Az MI Koalíció küldetése, hogy:

hazánk az Ml fejlesztések terén az európai élvonalba kerüljön;

az Ml alapú fejlesztések elterjedésével és alkalmazásával erősödjön a hazai vállalkozások versenyképessége;

a magyar startupok és kkv-k nagy arányban vegyenek részt Ml fejlesztésekben, akár nagyvállalati, egyetemi vagy nemzetközi partnerségben;

az állam a nemzeti adatvagyon átgondolt hasznosításával, illetve az Ml-megoldások felhasználójaként maga is vegye ki a részét az Ml-ökoszisztéma fejlesztéséből.

Tagság

Szervezetünk folyamatosan bővül. Tagjaink között tudhatjuk a hazai vállalati, egyetemi, kutatói és kormányzati szféra legjavát.

385

tagszervezet

900+

szakértő

6

munkacsoport

Teljes taglista  

Vezetőség

Az MI Koalíció elnöksége a tagszervezetek képviselői előtt fél évente plenáris ülésen értékeli a megelőző időszak eredményeit, illetve kijelöli a középtávú feladatokat.

Elnökség

Jakab Roland

az MI Koalíció elnöke

Dr. Charaf Hassan

elnökségi tag

tudomány

Dr. Solymár Károly Balázs

elnökségi tag

közigazgatás

Kishonti László

elnökségi tag

magyar kkv

Hetényi Márk

elnökségi tag

középvállalatok

Dr. Parragh László

elnökségi tag

kamarák

Vinnai Balázs

elnökségi tag

szakmai szervezetek

Skultéty Tamás

elnökségi tag

Startupok

Szakmai vezetés

Boa László

az MI Koalíció szakmai vezetője

Marosvári Zsolt

Munkacsoport vezető

Alkalmazások és piacfejlesztés

Kocsis Tamás

Munkacsoport társvezető

Alkalmazások és piacfejlesztés

Érdi-Krausz Gábor

Munkacsoport vezető

Technológiai és biztonság

Farkas Lóránt

Munkacsoport társvezető

Technológiai és biztonság

Dr. Benczúr András

Munkacsoport vezető

Adatipar és adatvagyon

Hans Zoltán

Munkacsoport társvezető

Adatipar és adatvagyon

Dr. Németh Géza

Munkacsoport vezető

Nemzetközi kapcsolatok

Németh Edina

Munkacsoport társvezető

Nemzetközi kapcsolatok

Dr. Dietz Ferenc

Munkacsoport vezető

Oktatás és tudatosítás

Dr. Darázs Lénárd

Munkacsoport vezető

Szabályozás és etikai keretek

Dr. Petrányi Dóra

Munkacsoport társvezető

Szabályozás és etikai keretek

CSATLAKOZÁS A KOALÍCIÓHOZ

A Koalícióhoz való csatlakozás díjtalan.

A csatlakozási kérelem egy lényegre törő szakmai összegzés, amelyben azt kell bemutatni, hogy az adott szervezet hogyan kapcsolódik a mesterséges intelligencia területéhez, illetve miért szeretne részt venni a Mesterséges Intelligencia Koalíció munkájában.

A kérelmet a Koalíció elnöksége bírálja el. A jelentkező szervezet képviselője a jóváhagyást követően csatlakozhat az információmegosztás platformjaként működő Slack közösségünkhöz.